top of page

Castell de Les Escaules

El castell de Les Escaules apareix documentat l´any 1123, però les restes actuals són d´una obra baix-medieval (s.XIV-XV). La seva funció era vigilar la línea fronterera entre els comtats d´Empúries i Besalú. La torre, d´uns 10 metres d´altura, era coronada per merlets dels que només en queden alguns vestigis. A la part superior hi havia, també, quatre matacans dels quals resten les carteles de sosteniment. El recinte de muralla presenta alguna sagetera i en el seu interior hi havia una cisterna, ara parcialment colgada.

bottom of page