El club de futbol (1938). Noms facilitats per Lola Baró. Realització Silvia Company
Foto futbol 1938 (1).jpg